O czasopiśmie

Polski rocznik muzykologiczny wydawany od 2004 roku w języku angielskim. Jego inicjatorką jest dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka. Musicology Today wydają wspólnie Sekcja Muzykologów ZKP oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od roku 2008 funkcję redaktora naczelnego pełni prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem publikacji jest prezentacja dorobku muzykologii polskiej w międzynarodowych środowiskach naukowych.

ISSN 1734-1663-->