Licencje

Artykuły publikowane w „Musicology Today” dostępne są na licencji Creative Commons Creative Commons Uznanie Autorstwa Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pozwala ona na rozpowszechnianie, kopiowanie, cytowanie zawartych treści pod warunkiem podania źródła i autora.

Prezentowane na stronie „Musicology Today” artykuły autorzy mogą rozsyłać jako rodzaj „e-nadbitki”, umieszczać na stronach własnych lub macierzystych instytucji czy umieszczać w repozytoriach. Co więcej, materiały mogą być umieszczane na innych stronach, co zwiększa dostęp do nich i skutkuje poszerzeniem grona odbiorców artykułu, przekładającym się na lepsze jego wykorzystanie i wyższą cytowalność.

-->