Redakcja

prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek (redaktor naczelny)
dr hab. Iwona Lindstedt (sekretarz redakcji)

Komitet redakcyjny:
dr hab. J. Katarzyna Dadak-Kozicka
prof. dr hab. Alicja Jarzębska
prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska
dr hab. Ryszard Wieczorek prof. UAM

Tłumaczenia i konsultacja językowa
Tomasz Zymer

Adres redakcji:
Instytut Muzykologii
Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 32
00-325 Warszawa

-->